U als eigenaar of gebruiker van een appartement, schoolgebouw, bedrijfspand of ander gebouw weet dat onderhoud belangrijk is. Het niet tijdig uitvoeren van onderhoud kan tot extra kosten leiden en invloed hebben op de waarde van het object.

Door het opstellen van een duidelijk meerjarenonderhoudsplan wordt dit voorkomen.

Een meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in:

  • de kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen.
  • onderhoudswerkzaamheden welke uitgevoerd moeten worden.
  • de kosten van de uitvoeringswerkzaamheden.
  • het moment waarop deze kosten optreden.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspectie.

U ontvangt een uitgebreid rapport met fotoreportage per post en email.


Vraag nu vrijblijvend een offerte aan