Een nulmeting of vooropname brengt de huidige situatie van uw onroerend goed in beeld.

Dit is zinvol als er in de directe omgeving werkzaamheden worden uitgevoerd die tot schade aan uw gebouw kunnen leiden.

U kunt hierbij denken aan heiwerkzaamheden, afgravingen, verbouwingen bij de buren, ontgravingen, zwaar verkeer etc.

Bij schade kunt u denken aan bijvoorbeeld scheurvorming of scheefstand, kozijndelen welke klemmen, losraken van stucwerk.

Met de rapportages van Regiokeuring kunt u de oorzaak van de schade aantonen en mogelijke aansprakelijkheid bewijzen.

De rapportages worden geheel onafhankelijk opgesteld.


Vraag nu vrijblijvend een offerte aan